LJUBOR, ZDRUŽENJE ZA KULTURO BIVANJA, MARIBOR

Ljubor je društvo, v katerem se ljudje prostovoljno združujejo zaradi uresnicevanja svojih interesov in interesov širše javnosti mesta Maribor za višjo raven kulture in kakovosti (so)bivanja v našem mestu ter v širši družbeni skupnosti.

Namen Ljubora je:
•  izboljševanje kulture in kakovosti (so)bivanja ter življenja ljudi in družbe;
•  vzpodbujanje vseh kakovostnih bivanjskih in trajnostnih praks družbe in posameznikov; v tem okviru zlasti izboljševanje kulture in etike mestnega bivanja v Mariboru ter poudarjanje potrebe po humanem bivalnem okolju za vse prebivalce;
•  krepitev sožitja med človekom in njegovim naravnim ter družbenim oz. življenjskim okoljem in krepitev odgovornosti do teh dveh okolij;
•  varovanje in razvoj kakovostnih sestavin naravnega in po človeku preoblikovanega okolja;
•  oblikovanje celovitih, interdisciplinarnih predlogov in zoperstavljanje enostranskim predlogom na podrocju urejanja prostora ter varstva okolja.


Do sedaj izvedene aktivnosti

Projekt "Znaki razpoznavanja"


Kontaktni naslov:

Ljubor, združenje za kulturo bivanja, Maribor
Ob železnici 16
2000 Maribor