Do sedaj izvedene pomembnejše aktivnosti:

• zavzemanje za urejenost Slomškovega trga po meri prebivalcev Maribora;

• izvedba okrogle mize o Mariborskem otoku pod naslovom "Da nam ostane Mariborski otok v ponos ...";

• izvedba okrogle mize na temo "Kakovost življenja in sobivanje v mestu";

• vključevanje v nekatere javne polemike in aktivnosti v zvezi z urejenostjo prostora in kulturo (so)bivanja v Mariboru;

• priprava pripomb na javno razgrnjene prostorske akte (Ljudski vrt...);

• priprava tiskanega promocijskega gradiva v zvezi z zgornjim.