Kulturni projekt "Znaki razpoznavanja organizacij v Mariboru in okolici"

Na zgradbe nameščeni znaki, označbe, logotipi in imena organizacij so pomembna sestavina vidne podobe in oblikovanja bivalnega okolja v naseljih in mestih. Mimoidočim se ponujajo na ogled, jih informirajo, izpričujejo obstoj in delovanje organizacij, govorijo o dejavnostih v nekem kraju, so odraz načina življenja ljudi, njihovega gospodarstva, kulture, jezika, zgodovine in drugega, gradnik prepoznavnosti in identitete.

Vse našteto je za Maribor in njegovo okolico predstavljeno v tem kulturnem projektu. Ta vključuje tudi prikaz izbranih znakov razpoznavanja na fotografijah in druge vrste fizičnih nosilcih (tablah, izvesih...).

Vodji projekta sta Jože Kos Grabar in Peter Vernik.


Vabilo na otvoritev razstave

Vabilo na spremljevalne prireditve ob razstavi

Razstavna zloženka

Predavanje "Vizualne in pomenske razsežnosti oznacb veleblagovnic v Mariboru" - povzetek

Predavanje "Vizualne in pomenske razsežnosti oznacb veleblagovnic v Mariboru" - celotno besedilo


Znaki na fotografijah